Stel je eens voor

Een ondernemende boer(in) wil met zijn/haar* bedrijf een nieuwe stap naar de toekomst maken. Ze wil dat doen, samen met anderen. Daarom bereidt ze met een gespreksleider een DOEMEE dialoogdiner voor.

Op een mooie avond schuift op de boerderij een select gezelschap van bekende en nieuwe denkers en doeners samen aan tafel. Aan een smakelijk gevulde  tafel in de stal, op het erf of in het veld, deelt de boerin haar ambities en vragen voor de toekomst. Ze legt op tafel wat ze zoekt, om een volgende stap met haar bedrijf ook echt te kunnen maken.

De boerin en haar gasten delen eten, verhalen en ideeën met elkaar. Onder het genot van lokale producten ontstaan gesprekken waarin de gasten zich verbinden. Ze verbinden zich met het vraagstuk, met het bedrijf, met de vraagsteller en met elkaar. Het thema van de avond vormt een rode draad in de gesprekken. Twijfels, vragen en kansen komen op tafel. De ondernemer doet zijn verhaal en vindt een luisterend oor. De tafelgenoten vragen door, delen ideeën en denken na over hun eigen rol.

De avond inspireert en zet aan tot beweging. Gasten delen hoe zij mee willen doen en bij willen dragen in de aanstaande verandering. Eenmaal thuis laat het diner de deelnemers niet los. Contacten zijn gelegd en gasten zoeken elkaar op. Wat begint op één boerderij straalt uit naar de volgende. Samen geven ze vorm aan nieuwe kansen in de landbouw in het belang van ons voedsel, ons buitengebied en onze samenleving.

Wat is een DOEMEE dialoog diner?

Een DOEMEE dialoog diner is een diner waarbij een boer of boerin zijn/haar vraag voor de toekomst open op tafel legt. In een divers gezelschap van bekende en nieuwe denkers en doeners, wordt de vraag beetgepakt en van alle kanten besproken. Samen wordt gezocht wat ieder van de aanwezigen kan en wil DOEN om de vraag op te pakken, en samen met de boer(in) bij te dragen aan de toekomst van het bedrijf.

De vraag van de ondernemer kan betrekking hebben op veel gebieden, maar gaat altijd over toekomst op het bedrijf en verbinding met nieuwe partners. Thema’s die op tafel komen zijn bijvoorbeeld:

 • Ondernemen met je omgeving
 • Boeren met natuur
 • Klimaatadaptatie
 • Duurzame energieproductie
 • Nieuwe kringlopen
 • Product-, dienst- en marktontwikkeling
 • Educatie, transparantie en contact

Boeren en boerinnen die een DOEMEE dialoogdiner op hun bedrijf hebben gehouden, geven aan dat het hun erg heeft geholpen in de volgende stap met hun bedrijf. Het diner leverde hen waardevolle nieuwe contacten op,  nieuwe energie, nieuwe ideeën en vooral ook nieuwe doorbraken in de toekomst van het bedrijf. Met hulp van het diner vonden ze onder andere: nieuwe natuurgrond om op te boeren, nieuwe partners voor afzet van eigen producten, lokale samenwerking voor een nieuwe zorgdienst op het erf , de juiste contacten voor langdurige pacht van provinciale gronden. Het diner gaf hen een nieuwe impuls voor een duurzame toekomst van hun bedrijf.

Hoe werkt het?

 1. Als boer of boerin heb je een vraag over de toekomst van je bedrijf. Je hebt al van alles geprobeerd, maar tot nu toe komt het nog niet helemaal van de grond. Het idee is misschien nog niet scherp genoeg, je komt niet tot de juiste eerste stap of de juiste partners of contacten ontbreken nog. Je bent op zoek naar een nieuwe impuls en bespreekt dit met je ervencoach of adviseur. Samen komen jullie tot de conclusie dat een DOEMEE dialoog diner wel eens die nieuwe impuls zou kunnen brengen.
 2. Je neemt contact op met een van de begeleiders van het DOEMEE dialoogdiner. Samen verkennen we je vraag en bespreken we wat een diner hierin kan bieden. Jij geeft uiteindelijk aan of het diner op dit moment past bij je vraag.
 3. We hebben een voorgesprek bij jou op het bedrijf, waarbij we je vraag zo helder mogelijk op tafel krijgen. Hoe helderder de vraag, hoe succesvoller het diner. Ook kijken we samen welke 12-18 gasten we aan tafel willen krijgen om jouw vraag mee te bespreken. De kracht van het diner zit in een divers gezelschap van voor jou bekende en nieuwe stakeholders. Tafelgenoten zijn meestal een mix van: je partner, collega’s, buurtgenoten, regionale NGO’s, de bank, gemeente, provincie, creatieve denkers, niet-agrarische ondernemers uit de buurt, ketenpartners e.a.
 4. We zoeken samen met jou een cateraar uit de buurt die jou het eten verzorgd. Daarbij streven we naar een menu met regionale producten en waar mogelijk ook producten van jullie eigen bedrijf. Samen met de cateraar bereidt je het menu en de setting op het bedrijf voor. Wij zullen hierin adviseren en staan klaar bij eventuele vragen.
 5. Wij maken een uitnodiging voor het diner. Hiermee nodig je persoonlijk precies díe mensen uit die voor jouw vraag van meerwaarde kunnen zijn. Je wordt hierbij door ons ondersteund. Indien gewenst nodigen we in overleg met jou ook gericht mensen uit vanuit ons eigen netwerk.
 6. Vlak voor het diner spreken we alles telefonisch nog eens met elkaar door. De laatste losse eindjes worden opgepakt en we zorgen er samen voor dat alles klaar is voor het diner.
 7. Op de dag zelf, zijn we op tijd aanwezig voor alle voorbereidingen. Wij leveren een gespreksleider en een ondersteuner. Samen met jou ontvangen we de gasten en zorgen we voor een ontspannen sfeer.
 8. Tijdens het diner wordt het gesprek door ons geleid. Jij ligt tijdens het voorgerecht jouw ambitie en vraag voor de toekomst van je bedrijf toe, deelnemers gaan hierover met elkaar in gesprek en aan het eind formuleert elke gast een aanbod wat hij/zij met jou kan en wil DOEN om je ambitie waar te maken. We ronden het diner af met een rondleiding op het bedrijf.
 9. Wij zetten al het aanbod op een rijtje en delen dat met jou en de andere deelnemers. Als de deelnemers daar toestemming voor geven, delen we ook ieders contactgegevens. Tafelgenoten kunnen dan ook nog direct met elkaar contact opnemen voor een vervolg.
 10. Jij zit zelf aan het stuur voor de vervolgstappen. Van welk aanbod maak je gebruik? Met wie wil je verder doorpraten? Wie wil je hierbij betrokken houden? In een nagesprek met jou en je ervencoach of adviseur bespreken we de uitkomsten. Op basis hiervan maak je een concreet plan hoe je met het vraagstuk verder gaat. Samen met anderen ga je concreet aan de slag.

Wat levert een DOEMEE Dialoog Diner op?

De opbrengst van een DOEMEE dialoog diner is een optelsom van wat je er samen met ons in stopt. Met een gerichte vraag, het juiste gezelschap en je eigen energie en doorzettingskracht geef je het werken aan de toekomst van je bedrijf een nieuwe impuls. Deelnemers halen – naar eigen zeggen- de volgende resultaten uit het diner:

 

Persoonlijk leiderschap

Het diner helpt om je koers op het bedrijf weer even op scherp te zetten. Wat wil ik, waar wil ik naar toe op welke manier. Door je vraag en ambitie open op tafel te leggen, stel je je best even kwetsbaar op, maar toon je vooral durf en lef. Deelnemers vertellen dat het diner hun geholpen heeft om met zelfvertrouwen en trots met hun verhaal naar buiten te treden.

 

Verbinding

Door met een diverse groep deelnemers aan tafel te gaan, ontstaan nieuwe verbindingen met jou als vraagsteller, en ook tussen de deelnemers onderling. We zien samenwerking ontstaan tussen deelnemers die voor het diner nog niet met elkaar verbonden waren. Het is een positieve constructieve manier om als boer(in) naar buiten te treden. Zeker in de huidige sfeer van de landbouw draagt dit enorm bij aan een nieuw soort samenwerking.

 

Aandacht voor lokaal eten

Door zoveel mogelijk lokaal te eten creëren we een podium voor lokale voedselproducenten. We geven aandacht aan de lokale producten. En we geven de koks die koken met lokale producten voorrang op het verzorgen van het diner.

 

Versnelling van de landbouwtransitie

Door heel als boeren je ambities en obstakels voor de toekomst heel concreet te delen, ontstaat er bij veel stakeholders meer inzicht in wat er nodig is om stappen te zetten. Dit leidt ook bij hen tot actie. Door het heel concreet te maken, worden mensen actief betrokken om mee te DOEN, en ontstaat ook echt beweging op deze thema’s.

Dat wat deelnemers tijdens het diner  op bedrijfsniveau ervaren, nemen ze breder mee in hun werk met anderen. Ze gebruiken dat voor de vraagsteller zelf, maar ook breder bij soortgelijke vragen van ondernemers uit de omgeving. Juist de concreetheid van de vraag zorgt ervoor dat je het vertaald naar concrete actie. Deze DOEMEE dialoog diners helpen om echt concreet stappen te zetten.

 

Open DOEMEE-netwerk

Deelnemers aan DOEMEE dialoog diners brengen we ook met elkaar in contact. Samen kunnen ze op zoek  hoe je het MEEDOEN vasthoudt. Samen willen we dit ook uitdragen naar anderen. Welke collega’s zouden met hulp van een diner weer een nieuwe impuls kunnen geven aan de toekomst van hun bedrijf? We hopen dat de deelnemende boeren zich zo met elkaar verbinden en anderen kunnen laten zien wat het oplevert als je een concrete hulpvraag stelt.

Steun deze DOEMEE dialoogdiners

Met de DOEMEE dialoogdiners brengen we boeren en hun omgeving in gesprek over de toekomst. Zo’n open gesprek helpt de ondernemer om opnieuw in beweging te komen. De omgeving ziet op welke wijze zij daar gericht aan kan bijdragen en in kan MEEDOEN. Samen geven ze een nieuwe impuls aan nieuwe toekomst op het boerenerf.

De DOEMEE dialoogdiners worden mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van partners in en om de agrarische sector. De eerste series van diners zijn financieel mogelijk gemaakt door NZO (vanuit het EU-programma Enjoy Dairy ) en de provincie Overijssel. Met hun bijdrage in de kosten van het diner en de begeleiding, verlagen ze de drempel voor deelname vanuit de boeren. Ze creëren nieuwe openingen en nieuwe verbindingen voor een duurzame toekomst.

Ook geïnteresseerd in DOEMEE dialoog diners in uw regio, keten of project? Neem contact met ons op! Met uw steun zorgen we voor samen DOEN.

Contact

Ook geïnteresseerd in DOEMEE dialoog diners in uw regio, keten of project? Neem contact met ons op!

Heleen Lansink Marissen DOEMEE-Dialoogdiner

Heleen Lansink-Marissen

demelktapperij.nl

Onno van Eijk

blikopeners.nu

christel van Raaij DOEMEE-dialoogdiner

Christel van Raaij

christelvanraaij.com

De Melktapperij Lansink Haaksbergen

Pin It on Pinterest

Share This