Stel je eens voor

Een ondernemende boer(in) wil met zijn/haar* bedrijf een nieuwe stap naar de toekomst maken. Ze wil dat doen, samen met anderen. Daarom bereidt ze met een gespreksleider een DOEMEE dialoogdiner voor.

Op een mooie avond schuift op de boerderij een select gezelschap van bekende en nieuwe denkers en doeners samen aan tafel. Aan een smakelijk gevulde  tafel in de stal, op het erf of in het veld, deelt de boerin haar ambities en vragen voor de toekomst. Ze legt op tafel wat ze zoekt, om een volgende stap met haar bedrijf ook echt te kunnen maken.

De boerin en haar gasten delen eten, verhalen en ideeën met elkaar. Onder het genot van lokale producten ontstaan gesprekken waarin de gasten zich verbinden. Ze verbinden zich met het vraagstuk, met het bedrijf, met de vraagsteller en met elkaar. Het thema van de avond vormt een rode draad in de gesprekken. Twijfels, vragen en kansen komen op tafel. De ondernemer doet zijn verhaal en vindt een luisterend oor. De tafelgenoten vragen door, delen ideeën en denken na over hun eigen rol.

De avond inspireert en zet aan tot beweging. Gasten delen hoe zij mee willen doen en bij willen dragen in de aanstaande verandering. Eenmaal thuis laat het diner de deelnemers niet los. Contacten zijn gelegd en gasten zoeken elkaar op. Wat begint op één boerderij straalt uit naar de volgende. Samen geven ze vorm aan nieuwe kansen in de landbouw in het belang van ons voedsel, ons buitengebied en onze samenleving.

Wat is een DOEMEE dialoog diner?

In een DOEMEE dialoog diner legt een boer of boerin zijn/haar vraag voor de toekomst open op tafel. Een divers gezelschap van nieuwe denkers en doeners pakt de vraag beet en bespreekt dit vanuit verschillende perspectieven. Deelnemers zoeken samen wat ieder kan en wil DOEN om de vraag op te pakken. Samen werken aan toekomst van het bedrijf.

De vraag van de ondernemer gaat altijd over toekomst op het bedrijf en verbinding met nieuwe partners. Thema’s die op tafel komen zijn o.a.:

 • Ondernemen met je omgeving
 • Boeren met natuur
 • Klimaatadaptatie
 • Duurzame energieproductie
 • Nieuwe kringlopen
 • Product-, dienst- en marktontwikkeling
 • Educatie, transparantie en contact

Het diner levert de boer nieuwe contacten op,  nieuwe energie, nieuwe ideeën en vooral ook nieuwe doorbraken in de toekomst van het bedrijf. Na het diner kan de boer met hulp van een coach/adviseur, concreet aan de slag met wat deelnemers hebben aangeboden en aangereikt. Hij blijft zelf verantwoordelijk voor het tempo én de partners waarmee hij zijn volgende stappen zet.

Met hulp van het diner vonden eerdere deelnemers: nieuwe natuurgrond om op te boeren, nieuwe partners voor afzet van eigen producten, lokale samenwerking voor een nieuwe zorgdienst op het erf , de juiste contacten voor langdurige pacht van provinciale gronden. Het diner gaf hen een nieuwe impuls voor een duurzame toekomst van hun bedrijf.

Hoe werkt het?

 1. Als boer of boerin heb je een vraag over de toekomst van je bedrijf. Je hebt al van alles geprobeerd, maar tot nu toe komt het nog niet helemaal van de grond. Je zoekt een nieuwe impuls. Met je ervencoach of adviseur concludeer je dat een DOEMEE dialoog diner die nieuwe impuls zou kunnen brengen.
 2. Je neemt contact op met ons, de begeleiders van het DOEMEE dialoogdiner. We verkennen samen je vraag en geven aan wat een diner hierin kan bieden.
 3. In een voorgesprek bij jou op het bedrijf, scherpen we samen je vraag aan. We kijken welke 12-18 gasten we aan tafel willen krijgen om jouw vraag te bespreken. De kracht van het diner zit in een divers gezelschap van voor jou bekende en nieuwe mensen, van binnen en van buiten de sector.
 4. We zoeken met jou een cateraar uit de buurt die het eten verzorgd. Daarbij streven we naar een menu met regionale producten en waar mogelijk ook producten van jullie eigen bedrijf. Met de cateraar bereidt je het menu en de setting op het bedrijf voor. Wij adviseren en staan klaar bij eventuele vragen.
 5. Wij maken een uitnodiging voor het diner. Hiermee nodig je persoonlijk je gasten uit. Je wordt hierbij door ons ondersteund. Indien gewenst nodigen we ook gericht mensen uit vanuit ons eigen netwerk.
 6. Vlak voor het diner spreken we alles telefonisch nog eens met elkaar door. De laatste losse eindjes worden opgepakt en we zorgen er samen voor dat alles klaar is voor het diner.
 7. Op de dag zelf, zijn we op tijd aanwezig. Wij leveren een gespreksleider en een ondersteuner. Samen met jou ontvangen we de gasten en zorgen we voor een ontspannen sfeer.
 8. Tijdens het diner wordt het gesprek door ons geleid. Jij legt jouw ambitie en vraag voor de toekomst van je bedrijf op tafel. Deelnemers gaan hierover met elkaar in gesprek en aan het eind formuleert elke gast een aanbod wat hij/zij met jou kan en wil DOEN om je ambitie waar te maken. We ronden het diner af met een rondleiding op het bedrijf.
 9. Wij zetten het aanbod op een rij en delen dat met jou en de andere deelnemers. Als de deelnemers daar toestemming voor geven, delen we ook ieders contactgegevens. Tafelgenoten kunnen dan ook nog direct met elkaar contact opnemen voor een vervolg.
 10. Jij zit zelf aan het stuur voor de vervolgstappen. Met je ervencoach of adviseur bespreek je de uitkomsten. Van welk aanbod maak je gebruik? Met wie wil je verder doorpraten? Wie wil je hierbij betrokken houden? Op basis hiervan maak je een concreet plan hoe je met anderen concreet aan de slag gaat.

Wat levert een DOEMEE Dialoog Diner op?

De opbrengst van een DOEMEE dialoog diner is afhankelijk van wat je er zelf in stopt. Met een gerichte vraag, het juiste gezelschap en je eigen energie en doorzettingskracht zien we steeds verrassend mooie resultaten. Eerdere deelnemers noemen zelf  het volgende:

Persoonlijk leiderschap

Het diner helpt om je koers op het bedrijf weer even op scherp te zetten. Wat wil ik, waar wil ik naar toe op welke manier. Door je vraag en ambitie open op tafel te leggen, stel je je best even kwetsbaar op, maar toon je vooral durf en lef. Het diner helpt je om met meer zelfvertrouwen en trots met je verhaal naar buiten te treden.

 

Verbinding

Door met een diverse groep deelnemers aan tafel te gaan, ontstaan nieuwe verbindingen met jou en ook tussen de deelnemers onderling. We zien nieuwe samenwerking ontstaan tussen deelnemers die voor het diner nog niet met elkaar verbonden waren. Zeker in de huidige sfeer van de landbouw draagt dit enorm bij aan een nieuw verbinding.

 

Aandacht voor lokaal eten

Met het diner creëren we een podium voor lokale voedselproducenten. We geven aandacht aan de producten en we geven de koks die koken met lokale producten voorrang op het verzorgen van het diner.

 

Versnelling van de landbouwtransitie

Door als boer je ambities en obstakels voor de toekomst heel concreet te delen, ontstaat er bij veel stakeholders beter inzicht in wat er nodig is om stappen te zetten. Dat wat deelnemers tijdens het diner op bedrijfsniveau ervaren, nemen ze breder mee in hun werk met soortgelijke vragen van ondernemers uit de omgeving. Juist de concreetheid van de vraag zorgt ervoor dat je het vertaalt naar concrete actie. Deze DOEMEE dialoog diners helpen om echt concreet stappen te zetten.

 

Open DOEMEE-netwerk

De boeren van verschillende DOEMEE dialoog diners brengen we ook met elkaar in contact. Samen kunnen ze op zoek hoe je het MEEDOEN vasthoudt. Samen willen we dit ook uitdragen naar anderen. Welke andere collega’s kunnen met hulp van een diner weer een nieuwe impuls kunnen geven aan de toekomst van hun bedrijf? We zorgen dat de deelnemende boeren zich met elkaar kunnen verbinden en anderen kunnen laten zien wat het oplevert als je een concrete hulpvraag stelt.

Steun het diner en DOEMEE

Met de DOEMEE dialoogdiners brengen we boeren en hun omgeving in gesprek over de toekomst. Zo’n open gesprek helpt de ondernemer om opnieuw in beweging te komen. De omgeving ziet op welke wijze zij daar gericht aan kan bijdragen en in kan MEEDOEN. Samen geven ze een nieuwe impuls aan nieuwe toekomst op het boerenerf.

De DOEMEE dialoogdiners worden mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van partners in en om de agrarische sector. De eerste series van diners zijn financieel mogelijk gemaakt door de NZO, Nederlandse Zuivel Organisatie (vanuit het EU-programma Enjoy Dairy ) en de provincie Overijssel. Met hun bijdrage in de kosten van het diner en de begeleiding, verlagen ze de drempel voor deelname vanuit de boeren. Ze creëren nieuwe openingen en nieuwe verbindingen voor een duurzame toekomst.

Ook geïnteresseerd in DOEMEE dialoog diners in uw regio, keten of project? Neem contact met ons op! Met uw steun zorgen we voor samen DOEN.

Ziet je het al voor je?

Als ondernemende boer(in) wil je met een nieuwe stap naar de toekomst maken. Je wil dat doen, samen met anderen.  Op een mooie avond schuift een heel gemengd gezelschap van denkers en doeners samen aan tafel bij jou op de boerderij. Tijdens het diner deel je je ambities en vragen voor de toekomst. Je legt op tafel wat je zoekt, om een volgende stap met je bedrijf te kunnen maken.

De gasten delen eten, verhalen en ideeën met elkaar. Ze verbinden zich met jouw vraagstuk, met je bedrijf, met jou als vraagsteller en met elkaar. Twijfels, vragen en kansen komen op tafel. Jij doet je verhaal en vindt een luisterend oor. De tafelgenoten vragen door, delen ideeën en denken na over hun eigen rol.

De avond inspireert en zet zaken in beweging. Gasten benoemen hoe zij bij willen dragen in de verandering. Contacten zijn gelegd en daar kun je op doorpakken. Samen kun je aan de slag voor toekomst van je bedrijf, ons platteland en ons voedsel.

Contact

Ook geïnteresseerd in DOEMEE dialoog diners in uw regio, keten of project? Neem contact met ons op!

Heleen Lansink Marissen DOEMEE-Dialoogdiner

Heleen Lansink-Marissen

demelktapperij.nl

Onno van Eijk

blikopeners.nu

christel van Raaij DOEMEE-dialoogdiner

Christel van Raaij

christelvanraaij.com

De Melktapperij Lansink Haaksbergen

Pin It on Pinterest

Share This